lott med gamle postkort  gamle brev og postkort  gamle poststempler  gamle postkort  skattekiste med frimerker og brev  gamle posthornmerker  postkortauksjon  gamle mynter  norske skillingsmerker
postkortsamling etter motiv

postkort med
en historie


kartongkort /
kunstkort


priseksempler

ofte stilte spørsmål
F.A.Q.


linker

fotosidene

Spørsmål vi ofte svarer på.
(FAQ).

Vi har kontakt med mange ivrige postkortsamlere rundt om i hele verden, noe vi synes er svært hyggelig. Våre internettsider med postkortstoff er svært godt besøkt, og tilbakemeldingene er mange.

Som et resultat av dette mottar vi mange forespørsler pr. E-mail. Ofte er spørsmålene de samme, og det slo oss at vi kunne samle noen av de oftest stilte spørsmålene på en av våre
internettsider:  FAQ, frequently asked questions. Det ble starten på denne siden. Flere spørsmål og svar vil bli føyet til etter hvert som tiden tillater det.

Kvalitetsvurdering av gamle postkort.

gammelt postkort fra Brandbu, Hadeland

Dette kortet fra Frogners kolonialhandel på Brandbu er attraktivt selv om det er "nedskriblet" på forsiden og har en hjørnebrett nede til høyre. Hadde dette vært et vanlig kort fra Oslo sentrum, hadde det vært verdiløst.

Vi har inndelt kortene på våre auksjoner i følgende kvalitetsgrader:

K-0 Kortet er i nær samme kvalitet som da det ble trykket.

K-1 Minimale spor etter slitasje, ellers som nytt.

K-2 Tegn til slitasje. Kortet er pent, uten bretter eller flekker.

K-3 Litt slitasje. Kortet kan ha en mindre hjørnebrett, skrift på forsiden eller mindre flekker.

K-4/5 Kortet er slitt, med bretter, flekker, mindre rifter, rust eller mye skrift på forsiden. K-5 betegner alvorlige defekter.

Det er en viktig opplysning å angi om kortet er brukt eller ubrukt: * = ubrukt, o = brukt.
Kortet kan være brukt uten at det er sendt i posten. Slike opplysninger bør også angis i en beskrivelse.

Vi har et gammelt postkortalbum med ca 80 kort fra tiden etter ca 1905. En privatperson har budt oss 4000 kroner for denne samlingen. Vi lurer på om det er fornuftig å selge kortene for dette beløpet?
Gamle postkortalbum
Gamle postkortalbum kan inneholde verdier som langt overstiger dine forhåpninger!

Svar:
Det er ikke mulig å ha noen formening om prisen uten å ha sett kortene. Det kan være uklokt å selge noe man ikke er sikker på verdien av, uten å rådføre seg med flere som er interessert. Det er jo her det geniale med auksjoner kommer inn i bildet: Kortene presenteres for alle samlere og handlere som følger med, og prisen blir da gjerne veldig bra for selgeren, fordi alle de beste kjøperne konkurrerer i budgivningen.

reklamepostkort av DamslethDette reklamekortet fikk tilslag på kr 3.960,-
på vår auksjon 77, den 20. november 2009.
En bunke med gamle postkort skal ikke inneholde mange verdifulle enkeltkort før totalverdien av kortene kommer opp i mange tusen kroner.


En veldig god hjelp til å finne ut hva kort er verdt er å sjekke hva de forskjellige typer kort har vært omsatt for. Hjemmesidene våre kan være til god hjelp. Her finner du både auksjonskataloger og resultatlister fra våre senere auksjoner. Da kan du se hva kortene virkelig har vært betalt med, og ikke hva noen synes de er verdt.

reklamepostkort butikkfasade
Et flott gammelt fotokort med motiv av butikkfasaden til gullsmed K.O. Liberg. (Vet du hvor denne forretningen lå, er vi takknemlige for tips!) Dette var ett av kortene i lott 1094 på vår auksjon nr 79, 3. desember 2010. Lotten besto av ca 270 norske stedskort i småformat.
Den fikk tilslagssum på kr 29.000,-.


Vårt råd må være: Ikke selg noe du ikke aner verdien av uten å sørge for at det er flere som konkurrerer om å få kjøpe. Mange av dem som gjerne handler av privatpersoner klarer aldri å vinne frem på auksjonene fordi de ikke er villig til å betale så mye som postkortene betales med der!


Kan jeg sende bud til auksjonen som E-mail?

Svar:
Det kan du godt. Vi har prøvd ut forskjellige løsninger blant annet med skjemaer som kan fylles ut fra våre nettsider, men vi er kommet til (pr. 2007) at bud som tastet rett inn i en e-mail fungerer best: Enkelt, sikkert og greit for alle parter. Forsøk å unngå vedlegg til E-mail.
Noen scanner inn budseddelen og vedlegger denne som et digert vedlegg i jpg-/pdf- eller tif-format. Det er lite egnet i forhold til å skrive budene rett inn i mailen, dessuten tungvint og dårlig anvendt tid. Det er også
mer risikabelt, dels fordi vedlegg kan skrelles
vekk av spamfiltere, dels fordi det er lett å overse vedlegg.

Straks vi mottar bud pr. mail sender vi en kvittering. Unntaket er sene bud, dvs. bud vi mottar senere enn torsdag før auksjonen. Vi kvitterer ikke for slike, men forsøker å få dem
med på auksjonen så langt tiden tillater.


Hvor sent kan jeg sende inn bud for å være
sikker på at de kommer med på auksjonen?


Svar: Vi rigger ned dataanlegget vårt ca. kl. 14 på torsdag før auksjonen. Bud som er kommet inn til da, skal være rimelig sikret å bli med.
Bud via E-mail mottatt innen denne fristen sender vi en svarmail på med kvittering. Bud som kommer inn etter fredag kl. 14 lever et mer usikkert liv. Vi forsøker å få med flest mulig, men til hver auksjon mottar vi bud som ikke kommer inn i tide til å bli med. Det kan også være en mulighet å ringe inn bud på telefon 922 45 697 eller 905 21 260, men det er ofte stor trafikk og det kan være vanskelig å komme gjennom.

Vi er veldig nøye med at alle bud behandles 100% fair og 100% diskret. Det er derfor ikke noe poeng i å drøye slike bud til de siste dagene før auksjonen. Særlig hvis disse budene er viktige for deg!

postkortauksjonskataloger

6 auksjonskataloger fra tidligere auksjoner.


Om fornyet interesse for en gammel hobby. Jeg falt i sin tid ut av abonnementslisten på grunn av flytting og manglende varsel om ny adresse. Men har fått anledning til å ta igjen noe av det tapte! For en som har planer med å komme i gang igjen, særlig med Norge, har disse katalogene vært en stor kilde til så vel informasjon som glede mange kvelder de siste to månedene. Jeg vil be om å få tilsendt bankgiro for fremtidige kataloger til følgende hjemadresse: O.H., Oslo.

Ellers benytter jeg anledningen for å takke for stor elskverdighet utvist i sommer med innsamling av tidligere kataloger, noen med og noen uten resultatliste. De fleste resultatlistene har jeg også kunnet trykke ut fra hjemmesiden.


Svar: Takk for hyggelig mail. Vi sender katalogen for kommende auksjon gratis til nevnte adresse som gratis prøveeksemplar. Aktive kunder vil motta ny katalog automatisk og gratis.

frimerkeauksjonskatalog nr 79
Katalogen vår for auksjon nr 79, 3.- og 4. desember 2010.

Abonnementsordningen gjelder personer som gjerne vil følge med uten å delta aktivt. Sett inn kr 220,- til konto 16004959144 og pass på å være tydelig med navn og korrekt postadresse. Vi forstår da hva det gjelder og godskriver for kataloger samt resultatlister for de kommende 3 auksjonene.

Hvor mye må jeg by på en postkortlott for å være sikker på å få tilslag?

Svar:

Vi fraråder folk å by på en lott eller samling som de ikke har sett. Det vil ofte resultere i at man slett ikke får kjøpt den lotten som virkelig er bra, men derimot kan risikere å betale for mye for en mindre spennende lott.

gammelt postkort fra Holmsbu
Gammelt attraktivt stedskort fra Holmsbu.
Et kort fra lott 4057 på vår auksjon 68 den 30. april 2005: Norske og utenlandske postkort i eske.
Utrop kr 1.000,-. Tilslag kr 26.000,-.
Rett og slett umulig å ta stilling til verdi og pris uten å ha studert denne lotten grundig!


Vår politikk er at alle lotter skal være verdt langt over utropspris, men det er ingen garanti for at samtlige lotter er verdt 3-4 ganger utrop eller mer. Vi anbefaler at du sjekker utrop og tilslag på lotter og samlinger av postkort solgt på tidligere auksjoner. Det ligger både auksjonskataloger og resultatlister på en rekke auksjoner her på disse postkortsidene våre.

Ofte er det en rekke illustrasjoner å finne også. Langt på vei 100% av lotter og samlinger på auksjonene våre kjøpes av folk som har vært på auksjonsvisningen og gått gjennom materialet. Derfor settes utropsprisen til en rund sum - ofte kr 1.000,-.

Noen av spørsmålene vi ofte får:

Har dere postkort fra mitt samleområde for salg? (Ofte følger det en omfattende liste over hvilket kort som søkes og hvilke områder som har høyest prioritet).

postkort fra brandbu, hadeland. frogners kolonial
M.J. Frogners kolonialhandel i Brandbu på Hadeland. Kanskje var du innom denne butikken som liten gutt for å kjøpe kandissukker og karameller. Da er det ikke rart at du får lyst til å kjøpe dette kortet om du får øye på det på en internettside!

Svar: Dessverre rekker vi ikke over mer enn det auksjonsforberedelsene krever. Som en følge av dette har vi for lenge siden sluttet å holde lager av frimerker og postkort for salg i fast regning. Det er selvfølgelig beklagelig, men tiden strekker simpelthen ikke til med den bemanningen vi har.

På auksjonene våre selges det hver gang postkort for mange hundre tusen kroner. Dette skjer hovedsakelig i lotter og samlinger, men noen objekter består også av enkeltkort - i de tilfellene hvor det er snakk om spesielt attraktive kort.

postkort Elverum jernbanestasjon
Et flott postkort med motiv fra Elverum jernbanestasjon.
"Alfarheim Boghandel. Eneberettiget 1905".
Kortet var objekt 4038 på vår auksjon 74, i april 2008.
Det hadde utrop kr 300,- og fikk tilslag kr 900,-.
Siden kortet for lengst er solgt og kanskje etterpå har skiftet eier flere ganger, vil det være vanskelig å
oppspore det nå. Det er i hvert fall en oppgave vi ikke har tidsmessig mulighet til å ta oss av.
Moral: Benytt sjansen når den er der, ved å delta på budgivningen på auksjonen!Sjansene for at du kan finne kort innenfor ditt samleområde på en kommende auksjon hos oss kan være gode. Men det krever at du kommer på visningen for selv å sjekke hva som finnes i en lott eller samling. Beskrivelsene er ikke alltid like detaljerte - det vil ofte føre for langt - men er det mange kort fra et bestemt distrikt, forsøker vi så godt vi kan å nevne dette.


I en lott på forrige auksjon var det et kort som jeg fryktelig gjerne skulle hatt til min samling. Kan jeg få oppgitt navn og adresse til kjøperen, slik at jeg kan spørre om å få kjøpt kortet av ham?

gammelt postkort fra Drøbak
Gateparti fra Drøbak. Ett av objektene i lott 1114 på vår auksjon 77, den 21. november 2009.
Utrop kr 4.000,-. Tilslag kr 40.000,-. Det er sannsynlig at kjøperen av denne lotten vil forslå en ganske høy pris om de beste kortene fra denne samlingen skal selges etterpå.


hønefoss jernbanestasjon
"Hønefoss jernbanestasjon". Dette kortet har nok vært kalkulert inn med et ganske stort beløp da kjøperen regnet ut hva han kunne være villig til å gi for lotten. Det er lite trolig at han vil selge det videre for en billig penge!

postkort fra tomter
Dette flotte fotokortet fra Tomter ble solgt på vår auksjon
nr 70, i april 2006, som objekt nr 4044.
Utrop kr 100,-. Tilslag kr 450,-.
Det er rent mye vann i havet siden dan gang, og det er lite trolig at kortet er lett tilgjengelig i dag.

gammlet postkort fra Gjøvik
Kanskje var det dette postkortet fra Gjøvik som bidro til den imponerende tilslagssummen på vår auksjon 71, 25. november 2006. Lott 4038 hadde utop kr 2.000,-. Tilslagssummen ble kr 27.000,-.


Svar: Vi har som prinsipp at vi ikke oppgir navn. Verken på kjøpere eller innleverere. De fleste ønsker det slik. Men det hender slett ikke sjelden at vi videresender forespørsler som nevnt ovenfor til den som fikk tilslaget. Vi ber om å få forespørselen i form at et brev som sendes til oss, som vi deretter sender videre. Så får det være opp til kjøperen å svare.
Litt annerledes er det om kjøperen er en handler som lever av å selge kort enkeltvis videre. Mange av disse handlerne er blant våre beste kunder, og vi oppgir gjerne både navn og telefonnummer. Det gjelder jo å handle raskt, fordi pågangen på disse handlerne er ganske stor i dagene etter auksjonen.

Verdivurdering:
postkort fra akershus
Mail fra
v-g@hotmail.com] Sent: 28. mars 2015 17:31 To: germeten@online.no Subject: Gamle postkort

Hei. Har vært inne på siden gamlepostkort.no og lurte på om det kunne vært mulig å fått en verdi evaluering av et kort som er stemplet 1908 og har bilde fra Akershus. Har også andre postkort fra første del 1900 tallet. Noen få har stempel men mesteparten er ubrukt. Sender bilder om dere kan hjelpe med evaluering. Vennlig hilsen V.G.

Svar:
Hei! Kortet du sender bilde av er ikke så mye verdt. Det gjelder generelt for kort med motiver fra monumentale bygninger, turiststeder, muséer, bautaer osv. Årsaken er at det utgitt enorme mengder med slike kort og etterspørselen er laber. Kort med motiver fra småsteder i Norge som viser mange detaljer kan være verdt fra 50-300 kroner pr stk. For at en slik samling skal passe på auksjon, bør det helst være ca 100 postkort i lotten. Unntaket er om det skulle finnes noen ekstraordinært flotte kort som egner seg for å bli satt opp for seg.
Med vennlig hilsen Kjell Germeten

 

Sist oppdatert 29. 3. 2015.         Kjell Germeten A/S.            Webdesign:  Kjell Germeten ©