lott med gamle postkort  gamle brev og postkort  gamle poststempler  gamle postkort  skattekiste med frimerker og brev  gamle posthornmerker  postkortauksjon  gamle mynter  norske skillingsmerker
postkortsamling etter motiv

postkort med
en historie


stedskort fra Oslo

kartongkort /
kunstkort


priseksempler

ofte stilte spørsmål
F.A.Q.


linker

fotosidene

Kvalitetsvurdering
av postkort.
Litt om vurdering og  gradering av postkortene.

Det er noen viktige faktorer som avgjør hva et postkort er verdt.

Som alltid vil det være forholdet mellom tilbud og etterspørsel som avgjør. Etterpørselen blir liten om kortet er vanlig eller har et kjedelig motiv. Og har kortet et motiv fra et område som mange samler, vil etterspørselen og dermed verdien øke betraktelig.

Er kvaliteten på kortet ikke god, reduseres verdien lett ned til en brøkdel. Dermed blir det viktig å beskrive feil når postkort bys ut  for salg.

Vanlige kort - kort det finnes mange av - er helt verdiløse om kvaliteten er dårlg!

En ærlig selger vil være nøye med å nevne at kortet eventuelt har en brett, en liten rift eller en skjemmende flekk. Det er en selvfølge at slikt nevnes, men alle kort har en eller annen grad av slitasje, uten at det har oppstått en tydelig defekt. Da er en karakterskala et nyttig verktøy!


Noen eksempler:

jernbanepostkort asker
K-0.
✰ Asker jernbanestasjon. Kortet ser ut som det er trykket i går. Det er ubrukt og får betegnelsen K-0 .

dahlbergs flyvning drammen 26 mai 1910
K-2.
✰ "Dahlbergs flyvning drammen 26 mai 1910". Et spennende fotokort som hadde objektnummer 4009 på vår auksjon 69, den 2. desember 2005.
Utrop kr 500,-. Tilslag kr  5..060,-.

Kortet virket en del slitt, uten betydelige defekter. Det hvite feltet nede til venstre skyltes en defekt på negativet som kortet ble produsert fra, og har ikke noe med kortets kvalitet å gjøre.

Tilbake til hovedsiden.

Vi har laget en liten graderingstabell, hvor postkortene er gitt en karakter for kvaliteten.
Det er flere andre firma som bruker samme gradering.

En viktig opplysning er om kortet er brukt eller ubrukt.

✰ =  ubrukt ❍ =  brukt.

På mange nettauksjoner brukes betegnelsen "postgått" som brukt, og "ikke postgått" som ubrukt. I utrerte tilfeller operers med uttrykk som "antikt" og lignende meningsløse betegnelser.

Et kort kan godt være brukt, selv om det ikke er sendt med posten. Det kan være skrevet en hilsen på baksiden, og kortet kan være sendt i konvolutt eller overbrakt på annen måte. En selger med sans for å være presis vil lett kunne uttrykke dette i beskrivelsen, samtidig som det beskrives om kortet er poststemplet - hvor og når - om dette er mulig å tyde.

Kvalitet / tilstand på kortet har vi valgt å angi slik:

K-0 Kortet er tilnærmet i samme kvalitet som da det ble trykket.

K-1 Minimale spor etter slitasje, ellers som nytt.

K-2 Tegn til slitasje. Kortet er pent, uten bretter og flekker.

K-3 Litt slitasje. Kortet kan ha en mindre hjørnebrett, skrift på forsiden eller mindre flekker.

K-4/5 Kortet er slitt, med bretter, flekker, små rifter, rust eller mye skrift på forsiden.

K-5 betegner alvorlige defekter.

postkort fergekai og buss
K-1.
✰ "Gisle færgen Kristiansund N." Et ubrukt storformatkort med minimal hjørneslitasje nede og en minimal flekk i øvre kant.
Kortet hadde objektnummer 1049
på vår auksjon 81, 2.12. 2011, og ble
solgt for kr 660,-.

flykort cederstrøm postkort med flymotiv
K-3.
"Friherre Cederstøm". Stemplet i Bergen 28.9.1911" og ankomststemplet i Schweiz. Påtegnelser med blyant på for- og bakside.
Utrop kr 500,-. Tilslag kr 1.650,-.
Et veldig interessant fotokort som virker ganske slitt, litt flekkete og med mye skrift og litt rablerier.

Helt defekt:
jernbanepostkort hornaaseng
En klar K-5.
Kortet er helt defekt. Men det er sjeldent, og motivet er veldig flott.

Sjeldne jernbanepostkort blir
betalt med høye priser, og kortet
ovenfor ville sannsynligvis ha oppnådd et par tusen kroner om det hadde
vært i god stand.
Denne lefsen av et kort ble kjøpt på en nettauksjon for kr 110,- i 2015.

Postkort som er brukt - aller helst
frankert og poststemplet, er gjerne
verdt mye mer enn ubrukte kort.
Grunnen er at et poststempel og/eller påskrift dokumenterer et tidspunkt for bruken.
Risikoen for at det plutselig kan dukke opp et større antall av et kort som tidligere har vært ansett som sjeldent, er minimalisert når kortet har vært dokumentert brukt for hundre år siden!

Det dukker av og til opp ubrukte postkort som stammer fra et restelager fra en bokhandel eller trykkeri. Et bra kort kan oppnå flere hundre kroner første gang det bys ut. Ulempen for kjøpere i neste ledd er at det kan finnes hundrevis av kort med dette motivet. Postkort som er brukt/stemplet har ikke denne fallhøyden.


Sist oppdatert 1. 5. 2021.         Kjell Germeten A/S.