lott med gamle postkort  gamle brev og postkort  gamle poststempler  gamle postkort  skattekiste med frimerker og brev  gamle posthornmerker  postkortauksjon  gamle mynter  norske skillingsmerker
postkortsamling etter motiv

postkort med
en historie


kartongkort /
kunstkort


priseksempler

ofte stilte spørsmål
F.A.Q.


linker

fotosidene

Postkortsamlingen "Svigermor".

En postkortsamler har mange muligheter når det gjelder å velge tema for samlingen. Tar han seg selv ikke alt for høytidelig, kan utfordringene være mange og frodige. Starten på svigermorsamlingen var tilfeldig og upretensiøs. Men etter hvert kom det litt ambisjoner frem likevel...

Samlingen startet nærmest som en spøk. Det viser seg å være laget en god del kort med dette tema, og samleren så derfor muligheten av å kunne bygge opp et omfattende eksponat.

gamle postkort med svigermormotiv

Som det fremgår av denne siden, er ikke alle kortene like vakre. Samleren har derfor valgt å være anonym inntil videre, men skulle du ha noen kort å bidra med i denne genren, skal vi nok klare å formidle kontakt.

Vi mottar fra tid til annen spørsmål om det er noe nytt om svigermorsamlingen. Eieren har en løs snipp. Han gleder seg jevnlig over å ha funnet sin sektor av postkortsamleriet.
Og det kommer stadig inn nye objekter.

Venner og forbindelser holder øynene åpne og bidrar ofte til utvidelser. Selv synes vi mange av kortene formidler holdninger det er vanskelig å bifalle. Noen av temaene må sies å være lite egnet som eksempler på harmoniske familieforhold. Men slikt skal ikke taes for bokstavlig. Dermed kan den humoristiske siden være den dominerende ved temaet. 

Noen av kortene fra samlingen. Det er vel ikke så mye mer å si..

Gammelt postkort med svigermormotiv
Sist oppdatert 20 . 6. 2010.         Kjell Germeten A/S.